19.4.07

Grybauvom - Collected mushrooms
Rudenį buvom suorganizavę iškylą į mišką ir rinkome grybus. Tada šauniai pailsėjome. Dabar perskaitę knygą prisiminėme, kokius grybus rinkome rudenį. O pririnkome tikrai įvairių ir daug. Namie gaminome skanias vakarienes.

In the autumn we with a class have gone to a wood to collect mushrooms. Then we had well a rest. Now we have read the book and have recollected, what mushrooms we collected in the autumn. And have collected much and different mushrooms. In the house we made a tasty supper.

Sügisel käisime klassiga metsas seeni korjamas. Seejärel puhkasime kõik tublisti. Nüüd lugesime raamatut seentest ja meenutasime, missuguseid seeni sügisel korjasime. Ja korjasime me palju ja erinevaid seeni. Kodus valmistasime neist maitsva õhtusöögi.

16.4.07

Meie aprillikuu kirjandustegelane on Nukitsamees. Selle põneva tegelasega alustasime tutvumist etendusega „Hitipidu”. Nukitsamehe sünnipäevapeoks olid kohale sõitnud külalised üle maailma – karupoeg Puhh Inglismaalt ja Pipi Rootsimaalt oma sõpradega. Lugu oli lustlik ja samas sõbralik- õpetas meile kõigile hoolivust ja sõbralikkust.
Koolis vaatasime veel Nukitsamehe filmi. See on kohati päris kõhedusttekitav ja hirmutav, aga lõpp on õnneks ilus ja õnnelik. Nukitsamees oli sündinud ja elanud oma elu metsas – oli ta ju nõiamoori laps. Juhuse tahtel sattusid sinna ka kas last : Iti ja Kusti , kes sunniti seal rasket tööd tegema. Rahaahnus ajas nõiamoori oma suurte poegadega metsa rahapada ära tooma . Sel ajal üritasid Iti ja Kusti oma õiget kodu üles leida. Nendega tuli kaasa ka Nukitsamees. Nõialapse elu talus polnud alguses sugugi kerge- oli ta harjunud ju sootuks teistsuguse elu – oluga. Armastus ja hoolivus , aga võitsid kurjuse ja väike Nuki jäi talusse elama. Meie lapsed tegid filmi järgi ise pilte. The literary character to be handled in April is the Bumpy. We made a good start to get aquainted with him during the performance called "The Party of Hits". Guests all over the world had come to the Bumpy´s birthday party - Winnie the Pooh from Great Britain and Peppi Longstocking from Sweden, not to mention their friends. The show was funny and friendly, it taught us to be kind and caring towards other people.
At school we watched a film about the Bumpy. It was sometimes scary but, luckily, the end was happy and beautiful. The Bumpy was born and grew up in the woods - he was the son of a witch. Two ordinary children - Kusti and Iti - came across the witch´s house by accident. They were made to work hard. The witch was so greedy that she went hunting for a treasure in the woods with her two sons, thus, Kusti and Iti managed to escape. The Bumpy came along. His life was tough at first, he was not to used to people´s life. However, love and care fought the evil and little Bumpy stayed to live on the farm with the children. After having read the story, our children drew their own illustrations to the book.

11.4.07

Grybų karas - War of mushrooms
Kovo mėnesio knyga - Justino Marcinkevičiaus "Grybų karas". O prasideda štai taip:

Ei, tai vija,
Pinavija,
Visą dieną
Grybais lyja.

Visą dieną
Nuo pat ryto
Grybai krito,
Krito, krito...

Tai eiliuota pasakėlė, kaip grybai, sudygę po lietaus ruošėsi užkariaut visą girią. Tačiau išsigando grybautojų ir pasislėpė...

The book of March - "War of mushrooms" of Justinas Marcinkevičius. And begins so:

Ei, tai vija,
Pinavija,
Visą dieną
Grybais lyja...

It is a fairy tale in verses about mushrooms. They have grown after a rain and were going to win all wood. But were frightened of mushroom pickers and have hidden...

Märtsikuu raamat on Justinas Marcinkevic´ius´e "Seente sõda". See algab järnevalt ....
See on värssmuinasjutt seentest. Nad on kasvanud pärast vihma ja plaanivad enda alla võtta kogu metsa. Siis hakkavd nad aga seenelisi kartma ja poevad peitu...