30.5.07

Undinėlė - MermaidThe book of April - Hans Christian Andersen "Mermaid". Pupils from the fourth class have solved, that this book will be read only by boys, and girls will listen. The result was positive.
"What fine world in depths of the sea." - Sonata
"There were six beautiful girls, and the Mermaid - the most beautiful. It was interesting to me, that at all of them was on a piece of the ground, and they could grow, that want. At them beds of the ground were forms of a cachalot, the mermaid and as the sun." - Sandra
"Though also the Mermaid from a birth a vein in depths of the sea, it always dreamed of a life of people. Strange, in 15 years it is possible to come up from depth of the sea and to sit on a moonlight. I think, that dreams at the Mermaid were executed, but I do not know, whether it is happy." - Laura
"Sisters told all about the adventures on the ground. But only one Mermaid liked beauties prince who celebrated the birthday.It has rescueed to prince a life and consequently should be award love of prince. Fairy tale beautiful, but the end sad." - Diana

Aprillikuu raamat on meil Hans Christian Anderseni "Merineitsi". Neljanda klassi õpilased otsustasid, et seda raamatut loevad ainult poisid ja tüdrukud kuulavad. Tulemus oli positiivne.
"Missugune tore maailm on meresügavik," - Sonata.
"Oli kuus ilusat tüdrukut ja Merineitsi oli neist kõige ilusam.Ja minu jaoks oli huvitav, et neil kõigil oli tükike maad, kus nad võisid kasvatada, mida soovisid.Ja need peenrad olid kaśeloti, päikese või merineitsi kujulised." - Sandra.
"Kuigi Merineitsi oli sünnist saati elanud meresügavikus,oli ta alati unistanud elust inimeste hulgas.Kummaline, et 15 aasta pärast oligi tal võimalik tulla meresügavikust välja ja istuda kuuvalguses kivil. Aga ma ei tea, kas ta oli ka õnnelik." - Laura.
"Õed rääkisd kõikidest seiklustest kuival maal. Aga ainult ühele merineitsile meeldis kaunis prints, kes tähistas oma sünnipäeva. Ta päästis prints elu ja autasuks päris tema armastuse. Muinasjutt oli ilus, aga lõpp oli kurb." - Diana.Balandžio mėnesio knyga Hanso Christijano Anderseno „Undinėlė“. 4 klasės mokiniai nusprendė, kad šią knygutę klasėje skaitys berniukai, o mergaitės tik paklausys. Rezultatas teigiamas.
„Koks nuostabus atrodo jūros gelmėse gyvenimas“ ( Sonata 4 kl.)
„Buvo šešios gražios mergaitės, o mažylė Undinėlė – visų gražiausia. Man įdomu, kad visos jos turėjo po žemės sklypelį ir galėjo jame sodinti, ką tik geidė širdis. Savo lysves kasė banginio pavidalu, undinėlės formos ir apskritas kaip saulė“ (Sandra 4 kl.)
„Undinėlė, kad ir gyvena nuo pat gimimo jūros gelmėse, troško ir svajojo apie žmonių gyvenimą. Keista, sulaukus 15 metų galima išnirti iš jūros, sėdėti mėnesienoje. Manau, kad Undinėlės svajonės išsipildė, bet nežinau, ar ji laiminga?“ ( Laura 4 kl.)
„Visos seserys pasakojo, ką patyrė Žemėje, bet tik vienai Undinėlei patiko gražuolis princas, kuris šventė savo gimtadienį. Ji išgelbėjo jo gyvybę ir už tai turėjo būti apdovanota Princo meile. Pasaka graži, bet man pabaiga liūdna“ (Diana 4 kl.)

29.5.07


Täna lõpetasime oma eTwinningu projekti Pärnu Keskraamatukogu lasteosakonnas, kus meid väga lahkelt vastu võeti. Lapsed tegid kokkuvõtteid loetud raamatutest ning lahendasid viktoriini. Projekti lõpuks valmis ka laste joonistustest kalender, mis on kasutamiseks II klassis. Selle said kõik lapsed endale kingituseks. Kalendri valmimisel olid meile toeks Vanalinna kool ning Lisenni isa. Järgmisel õppeaastal saab sinna kirjutada kõik vajaliku üles- toredad sündmused ning kaaslaste sünnipäevad. Tänud ka Leedu lastele ja nende õpetajatele, kelle tegemistest me ajaveebi kaudu osa saime.

Today we concluded our eTwinning project at the children´s department of Pärnu Central Library. We were given a very hearty welcome. Children made summaries of the books they had read and took a quiz. At the end of the project a calendar was compiled from the children´s pictures, the latter is to be used in Form 2. Every pupil got a copy of the calendar as a gift. The project was supported and sponsored by Old Town School and Lisenn´s father. We can put down all the important things there next year - the events and everybody´s birthdays. We are also very grateful to our Lithuanian friends and their teachers who shared their impressions and experiences via the project.

17.5.07


Maikuus tutvusime Pokudega. Pokud on ühed vahvad tegelased, kes armastavad elada niisketes kohtades. Pokude tegemistest on kirjutanud toredaid raamatuid Edgar Valter. Koos "Pokuaabitsaga" saab looduse keskel kiiresti tähed selgeks. Siin võid sa näha I b klassi laste meisterdatud Pokusid.

In May we made friends with Pokus. Pokus are funny creatures who love living in moist places. Edgar Valter has written about the exciting things Pokus do. It is also easy to learn all the letters with the help of a book about Pokus, called "Pokuaabits". You can see the Pokus made by our first-formers below.

13.5.07

BUMPY

Here you can see puzzles of Bumpy. Čia galite pamatyti dėliones su Bumpy.
provided by flash-gear.comprovided by flash-gear.com